Un nou instrument de PLATA! Directia Finantelor Publice Timisoara introduce Ordinul de plata multiplu electronic (OPME), pentru efectuarea de plati online la Trezorerie

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara informeaza institutiile publice si agentii economici ca se va introduce un nou instrument pentru efectuarea de plati la Trezoreria Statului, si anume Ordinul de plata multiplu electronic (OPME).


Acesta va putea fi utilizat, atat de catre institutiile publice, cat si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutiile publice.

Pentru a pregati si utiliza acest instrument in cel mai scurt timp de la aparitia ordinului ministrului finantelor este necesar sa cunoasteti urmatoarele:

  1. Institutiile publice

Persoanele din cadrul institutiilor publice care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME) (doua semnaturi electronice) trebuie sa fie inrolate in sistemul national de raportare Forexebug si sa corespunda cu cele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea trezoreriei statului prin care isi gestioneaza bugetul propriu.

In cazul in care persoanele care semneaza OPME nu sunt inrolate in sistemul national de raportare Forexebug va rugam sa faceti demersurile necesare inrolarii acestora.

  1. Operatorii economici si alte entitati

Persoanele din cadrul operatorilor economici si altor entitati decat institutii publice care semneaza Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) (o singura  semnatura electronica) trebuie sa fie inrolate in Spatiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit pentru acestia si sa corespunda cu cele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea trezoreriei statului prin care acestia isi desfasoara activitatea.

Acestia vor trebui sa completeze o noua Fisa de specimene care sa contina si informatiile referitoare la codul numeric personal/numar de identificare fiscala. La solicitare, modelul fiselor vor fi transmise spre completare in format electronic.

Operatorii economici si alte entitati pot utiliza Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) numai in cazul in care decid ca platile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnaturi.

Utilizarea OPME a fost reglementata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1819/21.03.2020 pentru modificarea si completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, precum si pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţa intre Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitaţi fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017. (I.P.)
Leave a Reply