Amenzile in Starea de alerta! VEZI ce fapte sunt considerate contraventii si care este valoarea amenzii pentru fiecare caz in parte

Legea care reglementeaza Starea de alerta, votata, miercuri seara, in Parlament, stabileste si faptele care sunt considerate contraventii, in cazul in care sunt savarsite de persoanele fizice sau juridice, precum si amenzile pentru fiecare caz in parte.


Amenzile variaza de la 500 de lei la 15.000 de lei, iar cei care le primesc pot plati jumatate din amenda aplicata in termen de 15 zile.

Legea a fost trimisa la presedinte Klaus Iohannis pentru promulgare.

Contraventii in starea de alerta:

Art. 65. – Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte savarsite pe durata starii de alerta:

 1. a) neluarea de catre conducatorii serviciilor de asistenta sociala, a masurilor stabilite conform art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activitatii; – amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 2. b) neluarea de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor la nivelul carora sunt constituite centrele operative pentru situatii de urgenta, a masurilor pentru permanentizarea activitatii acestora, conform art.5 alin.(1) lit.f); amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 3. c) neexecutarea masurilor stabilite conform art.5 alin.(2) lit.a), referitoare la evacuarea temporara a persoanelor si bunurilor din zona afectata sau posibil a fi afectata, de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate sa puna in aplicare aceste masuri; amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 4. d) impiedicarea de catre orice persoana fizica, a executarii masurilor de evacuare temporara a persoanelor si bunurilor din zona afectata sau posibil a fi afectata, stabilite conform art.5 alin.(2) lit.a); amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 5. e) impiedicarea de catre orice persoana fizica, a distribuirii ajutoarelor de prima necesitate pentru persoanele si animale afectate, stabilite conform art.5 alin.(2) lit.b); amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 6. f) neefectuarea lucrarilor stabilite conform art.5 alin.(2) lit.c), referitoare la modificarea de urgenta a mediului inconjurator si infrastructurii, de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate prin hotarari ale comitetelor pentru situatii de urgenta sa puna in aplicare aceste masuri; amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 7. g) impiedicarea de catre orice persoana fizica, a efectuarii lucrarilor stabilite conform art.5 alin.(2) lit.c), referitoare la modificarea de urgenta a mediului inconjurator si infrastructurii; amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 8. h) nerespectarea de catre persoanele fizice, a masurilor individuale de protectie a vietii si pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor, stabilite conform art.5 alin.(2) lit.d); amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 1. i) nerespectarea de catre persoanele fizice, a masurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art.5 alin.(2) lit.d); amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 2. j) nerespectarea interdictiilor stabilite conform art.5 alin.(3)lit.a), de a organiza mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise; amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei
 3. k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori la intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, interzise in conformitate cu art.5 alin.(3) lit.a); amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 4. l) desfasurarea de catre organizatori, a unor mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori a unor intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, cu nerespectarea masurilor stabilite conform art.5 alin.(3) lit.a); amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei
 5. m) circulatia persoanelor, pietonala sau cu vehicule, in locurile si, dupa caz, in intervalele orare in care aceasta a fost interzisa sau restransa potrivit art.5 alin.(3) lit.b); amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 6. n) nerespectarea de catre persoanele fizice, a interdictiei de iesire din zonele stabilite in conformitate cu art.5 alin.(3) lit.c), sau incalcarea intervalelor orare in care este permisa iesirea din aceste zone; amenda de la 500 lei la 2.500 lei
 7. o) nerespectarea de catre persoanele fizice, a interdictiei de iesire din cladirile, localitatile sau zonele geografice in care a fost instituita carantina potrivit art.5 alin.(3) lit.c); amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 8. p) nerespectarea de catre operatori, a masurilor stabilite potrivit art.5 alin.(3) lit.d), referitoare la restrangerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori incalcarea intervalelor orare in care acestea sunt permise; amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei
 9. q) nerespectarea de catre conducatorii institutiilor sau operatorilor economici, a conditiilor stabilite potrivit art.5 alin.(3) lit.f), referitoare la desfasurarea activitatii acestor institutii sau operatori economici; amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 1. r) nerespectarea de catre conducatorii institutiilor sau operatorilor economici, a masurilor stabilite potrivit art.5 alin.(3) lit.f), referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestor institutii sau operatori economici; amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei
 2. s) neefectuarea lucrarilor pentru demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlata a unor terenuri,culturi, plantatii sau paduri, de catre persoanele fizice sau juridice ori de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate potrivit art.5 alin.(4) lit.g); amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
 3. s) impiedicarea de catre orice persoana fizica, a efectuarii lucrarilor pentru demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlata a unor terenuri, culturi, plantatii sau paduri, stabilite potrivit art.5 alin.(4) lit.h). amenda de la 500 lei la 2.500 lei

Art. 69. – (1) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevazute de lege.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevazute de prezenta lege se fac venit integral la bugetul de stat. (V.E.)

Leave a Reply