ANUNT JUDICIAR. Sentinta nr. 4539/16.04.2019 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosarul 31176/325/2018 (P)

Prin SENTINTA nr. 4539/16.04.2019, Instanta HOTARASTE:


„Ia act de renuntarea la exceptia insuficientei timbrari. Admite in parte actiunea formulata de reclamanta USAMVBT cu sediul in Timisoara, Calea Aradului,119, Cod postal 300645, Timis, in contradictoriu cu parata Harmanescu Monica.

Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2.000 lei cu titlu de daune morale pentru prejudiciu de imagine adus prin postarile care aduc atingere imaginii reclamantei, din perioada octombrie 2017 – noiembrie 2018, de pe pagina personala a paratei de Facebook.

Obliga parata la inlaturarea tuturor articolelor si comentariilor continute pe pagina personala de Facebook a paratei, care aduc atingere imaginii reclamantei, postate in perioada octombrie 2017 – noiembrie 2018.

Obliga parata la publicarea pe pagina personala de Facebook, pe o perioada de 30 de zile a dispozitivului prezentei hotarari, in termen de cel mult 10 zile de la data ramanerii definitive. Obliga parata la publicarea pe cheltuiala proprie, intr-un cotidian de larga audienta, a dispozitivului prezentei hotarari, in termen de cel mult 10 zile de la data ramanerii definitive.

Obliga parata la plata sumei de 205 lei cu titlu de cheltuieli de judecata acordate proportional cu admiterea in parte a actiunii, reprezentand taxa judiciara de timbru. Respinge in rest actiunea. Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Timisoara. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi 16.04.2019.”

Nota: Veridicitatea faptelor Conducerii USAMVBT semnalate de Monica Harmanescu pe pagina de Facebook ca fiind cu posibil caracter penal, unele cunoscute de Ministerul Educatiei Nationale prin sesizari, nu au putut fi verificate in prezenta cauza din lipsa probatoriului la dosar, USAMVBT nedepunand documentele necesare si suficiente, asa cum prevede raspunsul ARACIS si LEN nr.1/2011 (cu modificari).

Suma solicitata de USAMVBT a fost de 100.000 lei. Instanta a dispus 2000 lei, fara sa verifice veridicitatea faptelor semnalate de Monica Harmanescu si sub forma de <<pamflet>>.
Leave a Reply