Lovitura dura pentru profesorii care dau meditatii! Sunt obligati de ANAF sa utilizeze case de marcat electronice fiscale si sa-si declare veniturile pana la termenul de 25 mai

Staff scan a credit card for paying products in supermarket

Profesorii care ofera meditatii trebuie sa anunte fiscul si sa depuna o declaratie de venit pana la data de 25 mai. Un profesor care vrea sa dea meditatii are obligatia de a se inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului si de a solicita autorizarea functionarii, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 44/20081.


Ulterior inregistrarii, profesorii au obligatia de a depune la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Acestia platesc CAS de 25% si CASS de 10% pentru banii pe care ii fac din meditatii.

De asemenea, profesorii care dau meditatii au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

ANAF cu ochii pe profesorii care dau meditatii

Persoanele care realizeaza venituri din meditatii au obligatia de a depune la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, in vederea declararii veniturilor estimate (definitivarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, datorate in conditiile legii, functie de situatia fiscala concreta, se realizeaza in anul fiscal urmator, pana la termenul limita de depunere a declaratiei)”, a transmis ANAF.

„Reamintim persoanelor fizice care realizeaza venituri din meditatii ca au obligatia de a se inregistra fiscal si de a indeplini obligatiile declarative si de plata, in conditiile legii. Veniturile din meditatii se incadreaza in categoria veniturilor din activitati independente, fiind reglementate de prevederile Codului fiscal (Titlul IV – Capitolul II).

Un elev din trei face meditatii la cel putin o materie

Un studiu recent realizat de IRES si Societatea Academica din Romania a reliefat ca un elev din trei face meditatii la cel putin o materie. Cei mai multi elevi romani fac meditatii la matematica, peste 80%, o treime la limba romana si 29% la o limba straina.

Acelasi studiu arata ca in ceea ce priveste bugetul alocat pentru meditatii, acesta variaza intre 50 si 100 de lei de sedinta. Parintii asigura un bubge de meditatii de 300 de lei pe luna, dar dau si mai mult, daca este nevoie. Trebuie spus ca elevii romani au si alternativa programului „Scoala dupa scoala”, in care cadrele didactice sunt platite din banii veniti de la asociatiile de parinti.

Noile reguli pentru profesorii care obtin bani din meditatii

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat un Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii acordate in particular de persoanele fizice care realizeaza venituri din aceste activitati.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din meditatii au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) pana la data de 25 mai.

De asemenea, trebuie sa fie inregistrate la Registrul Comertului si sa aiba casa de marcat, daca incaseaza integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit.

Ghidul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care acorda sau intentioneaza sa acorde meditatii in particular si care aleg sa isi desfasoare activitatea in mod individual.

Aceste venituri reprezinta venituri impozabile si, potrivit Codului Fiscal, se incadreaza in categoria venituri din activitati independente, potrivit ANAF.

Profesorii care dau meditatii, obligati sa se inregistreze la Registrul Comertului si sa depuna Declaratia unica

Aceste persoane au obligatia de a se inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului si de a solicita autorizarea functionarii, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 44/2008.

Depunerea Declaratiei unice

Ulterior inregistrarii in registrul comertului si autorizarii functionarii, persoanele fizice au obligatia de a depune la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

In cazul in care incep activitatea in cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

In declaratia unica contribuabilul va completa in mod corespunzator Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, prin intermediul caruia contribuabilii isi exercita si optiunea privind determinarea venitului net anual:

  • fie pe baza normelor de venit

  • fie in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

In situatia in care persoana fizica incepe activitatea in luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de impunere

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit si calculul impozitului pe venit

In cazul in care venitul net anual din activitati independente se determina pe baza de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizeaza normele de venit de la locul desfasurarii activitatii. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Exemplu

O persoana fizica isi incepe activitatea la data de 01.01.2022 si va desfasura aceasta activitate, in mod continuu, pana la finele anului. In acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avuta in vedere norma de venit de la locul de desfasurare a activitatii.

Norma anuala de venit, publicata pe site-ul ANAF, este in cuantum de 27.600 lei. Astfel, impozitul pe venit aferent venitului net anual se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului, impozitul datorat fiind 2.760 lei (27.600 lei x 10% = 2.760 lei).

Daca activitatea se desfasoara pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta activitatii se reduce proportional, astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care s-a desfasurat activitatea respectiva.

In cazul in care o persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente (activitati de productie, comert si prestari de servicii) venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

In situatia in care persoana fizica desfasoara o activitate inclusa in nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Ajustarea normei anuale de venit

Persoana fizica poate ajusta norma anuala de venit prin completarea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizeaza prin aplicarea coeficientilor de corectie publicati de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice asupra normelor anuale de venit. Coeficientii de corectie sunt mentionati in cuprinsul normelor anuale de venit ce sunt publicate pe site-ul ANAF.

Exemplu:

O persoana fizica isi incepe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfasura in mod continuu pana la finele anului. Norma anuala de venit este de 27.600 lei.

Contribuabilul este si salariat, cu norma intreaga, caz in care beneficiaza de reducerea normei de venit potrivit coeficientilor de corectie, in cota de 50%.

Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare se va calcula astfel:

27.600 lei x 50% = 13.800 lei (venitul net anual recalculat)

Impozitul pe venit aferent se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual recalculat, astfel:

13.800 lei x 10% = 1.380 lei (impozit)

Cum se procedeaza daca activitatea incepere in luna decembrie

In situatia in care persoana fizica incepe activitatea in luna decembrie a anului de impunere, trebuie sa depuna Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate pana la data de 25 mai inclusive a anului urmator celui de impunere

Venit brut anual mai mare decat echivalentul a 100.000 euro

In cazul in care venitul net se determina pe baza de norme de venit dar in anul fiscal anterior s-a inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator contribuabilul are obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

In aceasta situatie contribuabilul completeaza in mod corespunzator si depune la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice

Termenul de plata al impozitului pe venit

Plata impozitului se efectueaza la bugetul de stat pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Registrul de evidenta fiscala

In cazul in care contribuabilul opteaza pentru determinarea venitului net pe baza de norme de venit, acesta are obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, numai in partea referitoare la venituri si nu are obligatii privind evidenta contabila.

Declararea venitului net anual estimat si calculul impozitului pe venit

Contribuabilul are obligatia estimarii venitului net anual pentru anul fiscal curent si a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II.

Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, pana la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului6 sau, in cazul in care incep o activitate in cursul anului fiscal, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului7. Impozitul se determina de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

Exemplu:

O persoana fizica isi incepe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfasura in mod continuu pana la finele anului si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real.

Venitul brut estimat este 30.000 lei, iar cheltuielile deductibile estimate sunt in suma de 10.000 lei. Venitul net anual estimat se determina ca diferenta intre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv:

30.000 lei – 10.000 lei = 20.000 lei

Impozitul pe venit anual estimat aferent se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, astfel:

20.000 lei x 10% = 2.000 lei (impozit)

Obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

In situatia in care contribuabilul care obtine venituri din activitati independente incaseaza integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie, acesta are obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

ANAF a anuntat, in aprilie, ca intensifica, in anul 2022, activitatile de indrumare si asistenta in domeniul fiscal.

Deruleaza proiecte pentru stimularea conformarii voluntare.

Unul dintre acestea este proiectul “Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din meditatii, activitati educationale si alte forme de invatamant”. Urmareste identificarea unor instrumente de lucru in zona conformarii voluntare in cazul cadrelor didactice si a altor persoane care presteaza servicii de meditatii, care sa aduca eficienta si rezultate satisfacatoare, in vederea replicarii pe o scara mai larga, pe un termen mediu si lung. (I.P.)
Leave a Reply