Directia Finantelor Publice Timisoara: Program calendaristic pentru efectuarea prin trezoreria statului a principalelor operatiuni de Incheiere a exercitiului bugetar al anului 2022 (P)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice face cunoscut institutiilor publice, contribuabililor persoane juridice si persoane fizice:


Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile trezoreriei statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2022

Nr Crt.Denumirea operatiunilorData limita pentru efectuarea operatiunilor
I. Operatiuni in numerar
1Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 30 decembrie 2022 pe care in cazul neutilizarii le depune la unitatea Trezoreriei Statului in data de 3 ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022pana la 29 decembrie 2022
2Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale – din perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 20233  ianuarie 2023
3Depunerea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publicepana la 30 decembrie 2022, ora 10
4Achitarea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerarpana la 30 decembrie 2022, ora 10
5Restituiri de sume in numerar catre contribuabilipana la 30 decembrie 2022, ora 10
II. Operatiuni de incasari şi plati prin virament
1Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati in relatia cu sistemul bancar de platipana la 29 decembrie 2022, ora 12
2Depunerea de catre institutiile publice la unitatile trezoreriei statului a documentelor de plati potrivit pct.3.28 din normele metodologice, precum şi a documentelor de plati prin care dispun alte plati decat cele de la pct.1pana la 30 decembrie 2022, ora 10
3Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun platipana la 30 decembrie 2022, ora 10
4Depunerea la Trezoreria operativa centrala a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa cazpana la 30 decembrie 2022, ora 10
III. Inchiderea executiei bugetelor locale
1Regularizarea  diferentei dintre subventiile  primite de  bugetele locale şi platile de casa efectuate in limita acestorala termenele prevazute la pct.5.9
2Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestorain primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2023

(Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Compartimentul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media)

Leave a Reply