ADMITERE. Astazi s-a dat startul inscrierilor la examenele de admitere la scolile de politie, de pompieri si de jandarmi, in sesiunea martie – mai 2022

Astazi, 7 martie, s-a dat startul inscrierilor la examenele de admiterea organizate in cele sase unitati de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in care se formeaza agenti de politie, subofiteri si maistri militari. Sunt 2.880 de locuri disponibile. Candidatii se pot inscrie la o singura scoala postliceala.


Unitatile de recrutare sunt structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judetene de politie, de jandarmerie sau pentru situatii de urgente, precum si inspectoratele teritoriale ale politiei de frontiera si structurile de resurse umane ale Inspectoratelor Generale de la nivel central.

In cazul candidatilor care opteaza pentru locurile Politiei de Frontiera si nu au domiciliul intr-un judet limitrof frontierei de stat, acestia se pot adresa structurilor de resurse umane din unitatile subordonate Inspectoratului General al Politiei Romane, potrivit domiciliului sau resedintei inscris/a in cartea de identitate.

Inscrierile se desfasoara pana in 18 martie. Termenul pentru depunerea documentelor este 27 martie.

Vezi ADMITERE la scolile de politie, jandarmi si pompieri 2022: toate detaliile pentru candidati

Admitere scoala de politie, jandarmi, pompieri 2022 – numarul de locuri

Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina – 1.340 de locuri

Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca – 300 de locuri

Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram Iancu” Oradea – 240 de locuri

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani – 350 de locuri

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni – 350 de locuri

Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti – 300 de locuri

Admitere scoala de politie, jandarmi, pompieri 2022 – inscrieri

Persoanele care indeplinesc conditiile si criteriile necesare si care doresc sa candideze pe unul din aceste locuri pot depune cererea-tip de inscriere incepand cu 7 martie pana la data de 18 martie.

Cererea se depune in functie de optiunea aleasa – politie, politie de frontiera, jandarmerie, pompieri – si in functie de domiciliul sau resedinta inscris/a pe cartea de identitate, exclusiv in format electronic, inclusiv in zilele de sambata si duminica.

Vezi model cerere-tip admitere scoli MAI 2022

Cererea-tip de inscriere si, dupa caz, consimtamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de catre unitatea de recrutare, se completeaza de catre candidat in mod lizibil, se semneaza si se transmit, exclusiv in format electronic, la adresa de e-mail a unitatii de recrutare.

La primirea cererii-tip de inscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidatilor codul unic de identificare, precum si centrul zonal la care este arondat; o scaneaza si o comunica, la adresa de e-mail indicata, candidatilor, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data inregistrarii acesteia.

Vezi Consimtamant solicitare cazier

Unitatile de recrutare au obligatia de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de inscriere.

In vederea constituirii dosarului de recrutare, candidatii depun toate documentele solicitate pana la data de 27 martie 2022.

Dosarul de recrutare contine documentele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Ordinul MAI nr. 105/2020 privind examinarea medicala a candidatilor la concursurile de admitere in unitatile de invatamant care formeaza personal pentru nevoile MAI, respectiv adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, precum si consimtamantul informat.

Vezi Adeverinta medicala si consimtamant informat

Adeverinta medicala se completeaza de medicul de familie, iar consimtamantul informat se completeaza si se semneaza de candidat in mod lizibil si se depun la unitatea de recrutare. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie se transmite de catre compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

Dupa primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informeaza candidatii declarati ”INAPT” cu privire la incetarea activitatilor de recrutare. Candidatii care isi retrag documentele din dosarul de recrutare inainte de afisarea/postarea rezultatului final sunt retrasi din concurs.

Dosarul de recrutare include cererea de inscriere, copii ale documentelor de studii, ale actelor de identitate (inclusiv certificat nastere candidat, sot/sotie, copii – daca este cazul), ale documentelor de vechime in munca (daca este cazul), autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului si sotul/sotia candidatului, extras cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar, adeverinta medicala, copie permis auto. Detalii complete la structurile de recrutare.

Admitere scoala de politie, jandarmi pompieri 2022 – conditii legale de recrutare

Printre conditiile de inscriere sunt cetatenia romana si domiciliul in Romania, capacitate deplina de exercitiu, varsta de cel putin 18 ani, apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat.

De asemenea, candidatii trebuie sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea, sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, sa nu aiba tatuaje ori elemente ornamentale inserate pe corp

Trebuie sa detina sau sa obtina pana la absolvire permis de conducere categoria B.

Candidatii vor trebui sa treaca prin mai multe etape de admitere: evaluarea psihologica, proba sportiva, proba scrisa si examinarea medicala.

Calendar Admitere scoala de politie, jandarmi, pompieri 2022

  • 7-18 martie 2022 (iclusiv in zilele de sambata si duminica): depunerea cererilor de inscriere (completate de catre candidati in mod lizibil si semnate) exclusiv in format electronic la adresa de e-mail a unitatii de recrutare

  • pana in 22 martie 2022: evaluarea psihologica (conform planificarii intocmite de catre Centrul de Psihosociologie al MAI impreuna cu unitatile de recrutare)

  • pana in 27 martie 2022: depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, la unitatile de recrutare

  • 31 martie – 6 aprilie 2022: sustinerea probei de evaluare a performantei fizice (conform planificarii)

  • 9 aprilie 2022: sustinerea probei de evaluare a cunostintelor

in termen de 24 ore de la afisarea Listei provizorii cu rezultatele obtinute de candidati la probele de concurs: depunerea contestatiilor exclusiv la adresa de e-mail a scolii (office@scoaladepompieri.ro, pentru scoala de pompieri)

18 aprilie – 20 mai 2022: examinarea medicala (pentru candidatii care se incadreaza in numarul total de locuri scoase la concursul de admitere, in ordinea descrescatoare a notelor finale / conform planificarii intocmite de catre compartimentele cu atributii de recrutare

pana in 27 mai 2022: afisarea rezultatelor finale –  site-urile oficiale ale scolilor de politie, jandarmi, pompieri. (I.P.)

Sursa: alba24.ro

Leave a Reply