Baroul Timis protesteaza impotriva modificarilor la Legea 303/2004 care reglementeaza accesul in avocatura fara sustinerea unui examen

Consiliul Baroului Timis a luat act de Proiectul de modificare si completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (in continuare, „Proiectul”), in care, la art. I pct. 55 se propune completarea art. 76 din lege cu alin. 2, dupa cum urmeaza: (2) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti si personalul de specialitate juridica asimilat acestora cu o vechime de cel putin 18 de ani in aceste functii, care au fost eliberati din functie din motive neimputabile, au dreptul sa devina, fara examen, avocati, mediatori, notari publici sau executori judecatoresti si emite urmatorul


COMUNICAT:

Textul propus aduce atingere profesiei de avocat, incalcand toate regulile si principiile dupa care aceasta functioneaza.

Nu poate fi acceptata o reglementare a accesului in profesia de avocat printr-o alta lege decat legea cadru in aceasta materie, care este Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Nu poate fi acceptata o reglementare care creaza un regim preferential si discriminatoriu pentru o categorie de candidati la titlul profesional de avocat, in detrimentul tuturor celorlalti, pentru care accesul in profesia de avocat este reglementat exclusiv prin examen de admitere, in conditiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Calitatea de judecator, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat acestora, eliberarea din functie din motive neimputabile, vechimea de cel putin 18 de ani in aceste functii, nu sunt elemente care sa legitimeze categoriile respective in a avea un regim privilegiat in ceea ce priveste dobandirea calitatii de avocat.

Nu poate fi acceptata o reglementare care ignora nu doar dispozitiile legii cadru in materie, ci si atributiile organelor de conducere ale profesiei de avocat. Politica de recrutare in profesia de avocat este si trebuie sa ramana atributul exclusiv al organelor profesiei de avocat, in conditiile legii.

Nu poate fi acceptata o reglementare care incalca normele de tehnica legislativa, reglementate imperativ de Legea nr. 24/2000 republicata.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 24/2000 republicata, nefiind corelata cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla in conexiune, neintegrandu-se organic in sistemul legislatiei.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicata, reglementarile de acelasi nivel si avand acelasi obiect cuprinzandu-se, de regula, intr-un singur act normativ. Un act normativ poate cuprinde reglementari si din alte materii conexe numai in masura in care sunt indispensabile realizarii scopului urmarit prin acest act, caracterul indispensabil nefiind nici pe departe dovedit prin Proiect, ori macar enuntat.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicata, in procesul de legiferare fiind interzisa instituirea acelorasi reglementari in mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicata, elaborarea proiectelor de acte normative trebuind precedata, in functie de importanta si complexitatea acestora, de o activitate de documentare si analiza stiintifica, pentru cunoasterea temeinica a realitatilor economico-sociale care urmeaza sa fie reglementate, a istoricului legislatiei din acel domeniu, precum si a reglementarilor similare din legislatia straina, in special a tarilor Uniunii Europene. Nu exista nici macar antamata vreo activitate de documentare si analiza stiintifica, care sa permita cunoasterea temeinica a realitatilor economico-sociale ale profesiei de avocat, a istoricului legislatiei din domeniul profesiei de avocat, a reglementarilor similare din legislatia straina, in special a tarilor Uniunii Europene, asa cum cere imperios art. 20 alin. 3 din Legea nr. 24/2000 republicata. Rezultatele studiilor de cercetare si referirile la sursele de informatii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie sa fie incluse in instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de act normativ.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 24/2000 republicata, nefiind insotita de studiu de impact.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicata, instrumentul de prezentare si motivare neincluzand continutul evaluarii impactului actelor normative si necuprinzand motivul emiterii actului normativ – cerintele care reclama interventia normativa, cu referire speciala la insuficientele si neconcordantele reglementarilor in vigoare in profesia de avocat, principiile de baza si finalitatea reglementarilor propuse, cu evidentierea elementelor noi, concluziile studiilor, lucrarilor de cercetare, evaluarilor statistice, referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a caror implementare este elaborat respectivul proiect, impactul socioeconomic – efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social si asupra mediului inconjurator, inclusiv evaluarea costurilor si beneficiilor, impactul asupra sistemului juridic – implicatiile pe care noua reglementare le are asupra legislatiei in vigoare, compatibilitatea cu reglementarile comunitare in materie, determinarea exacta a acestora si, daca este cazul, masurile viitoare de armonizare care se impun, deciziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene si alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective, implicatiile asupra legislatiei interne, in cazul ratificarii sau aprobarii unor tratate ori acorduri internationale, precum si masurile de adaptare necesare, preocuparile in materie de armonizare legislativa, consultarile derulate in vederea elaborarii proiectului de act normativ, organizatiile si specialistii consultati, esenta recomandarilor primite, activitatile de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 33 din Legea nr. 24/2000 republicata, neexistand un studiu de impact care sa estimeze costurile si beneficiile aduse in plan economic si social prin adoptarea proiectului de lege, precum si dificultatile care ar putea aparea in procesul de punere in practica a reglementarilor propuse.

Reglementarea propusa incalca dispozitiile art. 63 din Legea nt. 24/2000 republicata, nefiind utilizata formula “prin derogare de la… “, urmata de mentionarea reglementarii de la care se deroga.

O propunere similara a fost respinsa anterior de Corpul Profesional al Avocatilor, invocandu-se si lipsa unei reglementari similare care sa permita accesul in profesia de magistrat fara examen, pentru avocatii cu o anumita vechime.

Oricum aceasta reglementare nu a fost si nu este o solutie echitabila, avand in vedere conditionarile la care este supus un avocat care ar intentiona sa dobandeasca, in conditiile legii, calitatea de magistrat, fara examen (interviu, testari, conditionari si limitari de locuri, competenta de a profesa la judecatorii sau parchete de pe langa judecatorii, indiferent de vechimea profesionala), limitari si conditionari la care un magistrat sau o persoana din categoria celor la care se refera proiectul de lege in discutie nu este expus.

Prestarea de activitati juridice in profesia de magistrat, chiar si pentru o perioada de 18 ani, nu reprezinta o garantie suficienta pentru prestarea ulterioar de activitati specifice profesiei de avocat la un ridicat standard profesional. Baroul Timis, alaturi de Uniunea Nationala a Barouluilor din Romania, militeaza pentru cresterea calitatii profesionale a corpului profesional al avocatilor si din acest motiv respinge categoric o astfel de accedere in profesie.

Exprimand o opozitie ferma fata de acest gen de propuneri legislative care nesocotesc rolul AVOCATULUI si al profesiei de avocat pe scena juridica, ne manifestam disponibilitatea la dialog real, cu respectarea principiilor si regulilor care guverneaza fiecare profesie in parte, fara a accepta solutii legislative de compromis sau cu titlu de privilegiu pentru anumite categorii socio-profesionale.

AVOCATUL este partener indispensabil al justitiei si este ocrotit de lege (art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicata).

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STANILA
Leave a Reply