Sponsorizare pe persoana fizica! Directia Finantelor Publice Timisoara anunta termenul limita pentru depunerea cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat (P)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara informeaza contribuabilii ca data de 25 mai 2021 este termenul pana la care persoanele fizice pot depune, sub sanctiunea decaderii, formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate in anul 2020.


Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza din Romania venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit, venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real si venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeaza formularul in urmatoarele situatii:

  • au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;

  • dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si in O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.

Formularul 230 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara recomanda depunerea Formularul 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV), potrivit legii.

Informatii suplimentare se pot obtine:

  • prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ,www.anaf.ro si in Spatiul Privat Virtual al contribuabilului;

  • apeland Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor – Call – center, la numarul de telefon 031.403.91.60;

  • la sediile unitatilor fiscale, la structurile de asistenta pentru contribuabili;

  • consultand „Ghidul contribuabililor care opteaza pentru redirectionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private” existent pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscale – www.anaf.ro, Sectiunea asistenta pentru contribuabili, Subsectiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.

Noul model a formularului 230 ṣi “Anexa nr. … la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” sunt prevazute in anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01.2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 34 din 12 ianuarie 2021.

Formularul 230 ṣi “Anexa nr. … la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” sunt publicate pe site-ul www.anaf.ro, Sectiune Servicii Online, Declaratii electronice sau poate fi descarcat prin accesarea link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html.

Declaratia Unica se depune pana la 25 mai 2021

Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Pentru a veni in acestora, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pus la dispozitie mai multe ghiduri / modele pentru completarea acesteia, respectiv in cazul:
– persoanelor care obtin venituri din activitati independente impuse in sistem real;
– persoanelor care obtin venituri din activitati independente impuse la norma de venit;
– persoanelor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (contracte de inchiriere in lei și valuta);
– persoanelor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (contract de inchiriere in lei);
– persoanelor fara venituri care opteaza pentru plata contributiei la sanatate.

Fiecare model poate fi descarcat gratuit de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscale – www.anaf.ro, Sectiunea asistenta pentru contribuabili, Subsectiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative, modele de completare a declaratiei unice și contin indicatii vizuale pentru completarea sectiunilor declaratiei unice in functie de venitul obtinut.

Pentru completarea și depunerea Declaratiei unice contribuabilii pot solicita sprijin  functionarilor din cadrul organelor fiscale teritoriale sau pot solicita diverse clarificari astfel:
– apeland Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor – Call – center, la numarul de telefon 031.403.91.60;
– prin e-mail, accesand Formularul de contact disponibil pe site https://www.anaf.ro/asistpublic/ si in Spatiul Privat Virtual al contribuabilului.

In contextul epidemiologic dat de raspandirea infectiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara recomanda depunerea Declaratiei Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului “Spatiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului “Depunere declaratii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

Declaratia unica se poate depune si in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire. Totodata, reamintim ca termenul de depunere a declaratiei unice este 25 mai 2021. (I.P.)

 
Leave a Reply