Directia Finantelor Publice Timisoara: Ministerul Finantelor acorda imprumuturi unitatilor administrativ-teritoriale (P)

In cursul anului 2021, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/28.07.2021 privind unele masuri fiscal – bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului, unitatile administrativ-teritoriale, pot solicita inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitare, de la Ministerul Finantelor, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 630.000,00 mii lei.


Sumele astfel contractate pot fi utilizate cu respectarea destinatiilor prevazute, respectiv, pentru:
– asigurarea refinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
– asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programe nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
– asigurarea finantarii investitiilor  publice locale;

Unitatile administrativ-teritoriale pot contracta astfel de imprumuturi numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin (3) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si numai daca la data depunerii documentatiei nu prezinta restante la imprumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Termenul limita de depunere la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, respectiv la Administratiile judetene ale finantelor publice din subordine a documentelor pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale este 01 noiembrie 2021.

Documentele in baza carora se acorda imprumutul, cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate si reflectare a sumelor in bugetul institutiilor publice vor fi stabilite prin Ordin al Ministrului Finantelor in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta. (I.P.)
Leave a Reply