AJUTOARE pentru incalzire! Incepand cu 1 octombrie 2022, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara va incepe preluarea cererilor de la populatie

Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara anunta populatia ca, peste cateva zile, va incepe preluarea cererilor privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi si/sau petrolieri si a stimulentului pentru energie, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.


Astfel, incepand cu data 01 octombrie 2022, va incepe actiunea de preluare a cererilor – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie si a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate HG nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.

Pot beneficia de acest drept familiile care realizeaza venituri lunare nete pe membru de familie de pana la 1.386 lei,  respectiv persoanele singure care realizeaza venituri nete lunare pana la 2.053 lei  si care nu detin bunurile cuprinse in Lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului social, anexata prezentului comunicat si prevazuta in anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Suplimentul pentru energie se acorda lunar, inclusiv in perioada sezonului rece, in suma fixa in functie de sursele de furnizare a energiei utilizate, in cuantum maxim de:

 • 30 lei / luna pentru consumul de energie electrica (in factura);

 • 10 lei / luna pentru consumul de gaze naturale (in factura);

 • 10 lei / luna pentru consumul de energie termica (in factura);

 • 20 lei / luna pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri (la titular).

In situatia in care singura sursa de energie utilizata este energia electrica, cuantumul suplimentului este de 70 lei/luna.

Pentru ajutorul cu energie termica in sistem centralizat, cererile – declaratie pe propria raspundere, insotite de documentele privind componenta familiei, veniturile si bunurile detinute, se depun individual sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/chiriasi prin cele 3 locatii ale S.C. Colterm S.A., respectiv:

 

Nr. crt.

Adresa punctului de distribuire a formularelor si depunere a dosarelor din data de 01 octombrie 2022 

Adresa

 

 

 

Nr. telefon

 

 

Program de lucru

1.CASERIA COLTERM

 

 

Piatra Craiului nr. 30356/401388luni- joi : 0800 – 1530

vineri :    0800 – 1330

2.CASERIA COLTERMIulius Mall0356/881316luni- duminica : 1000 – 1800

 

3.BIROU INCASARIJ. Lonovici nr. 40256/258722

0256/258504

luni- vineri : 0700 – 1500

 

Distribuirea si preluarea cererilor – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  in functie de sistemul de incalzire utilizat se va desfasura in cadrul  centrelor sociale aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara dupa cum urmeaza:

 • pentru inclazirea cu energie electrica – Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile situat in str. Martir Cernaianu nr. 31 telefon 0256/293884;

 • pentru incalzirea cu combustibili solizi si/sau petrolieri – Clubul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber – Clubul Pensionarilor situat in Bld Gen. Ion Dragalina nr. 38-42, telefon 0256/452089;

 • pentru incalzirea cu gaze naturale – Complexul de Servicii pentru Copii,, Sfantul Nicolae’’ situat in str. Platanilor nr. 2, telefon 0256/214572.

Cererile – declaratie pe propria raspundere, insotite de documentele justificative privind componenta familiei, veniturile si bunurile detinute se pot depune personal la sediile Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara mentionate mai sus, de luni pana vineri  intre orele 8.00 – 15.30, sau se pot trimite pe e-mail la adresa: ajutoare.incalziretm@gmail.com.

Formularul de cerere-declaratie pe propria raspundere se poate descarca de pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, https://socialtm.ro

Acte necesare:

 • Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – formular tip;

 • Componenta familiei si veniturile realizate se dovedesc cu urmatoarele acte, in fotocopie:

 • fotocopie dupa actul de identitate, in termen de valabilitate, ale membrilor de familie cu domiciliul sau resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pasaport/carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetatenii straini sau apatrizi: permis de sedere temporara sau permanenta, document de identitate, permis de sedere pe termen lung,  iar pentru cetatenii UE sau Confed. Elvetiana: certificat inregistrare, carte de rezidenta (domiciliul sau resedinta trebuie sa corespunda cu locul de consum);

 • fotocopie dupa hotararea judecatoreasca de divort sau certificate de deces, dupa caz;

Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singura in luna anterioara depunerii cererii:

 • adeverinta privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa, prime, ore suplimentare etc);

 • cupon pensie in original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii;

 • cupon indemnizatie de handicap in original sau fotocopie din luna anterioara depunerii cererii;

 • cupon indemnizatie de somaj in original sau fotocopie din luna anterioara depunerii cererii sau adeverinta A.J.O.F.M.;

 • cupon indemnizatie pentru cresterea copilului in original sau fotocopie din luna anterioara depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care sa rezulte explicit valoarea indemnizatiei pentru luna anterioara depunerii cererii);

 • cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare;

 • acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividende sau parti sociale;

 • persoanele care nu realizeaza venituri vor depune o declaratie in acest sens.

In vederea dovedirii calitatii de proprietar sau chirias, solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei va anexa cererii o fotocopie dupa unul din urmatoarele documente, dupa caz:

 • contractul de vanzare-cumparare a unui imobil tip locuinta;
 • contractul de donatie a unui imobil tip locuinta;
 • contractul de vanzare-cumparare sau de donatie a unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb de locuinte;
 • contractul (conventia) de partaj voluntar;
 • contractul de intretinere sau contractul de renta viagera;
 • contractul de inchiriere (locatiune) care are ca obiect un imobil tip locuinta, din fondul locativ de stat;
 • contractul de comodat (imprumutul de folosinta) a unui imobil cu destinatia de locuinta;
 • certificatul de mostenitor;
 • hotararile judecatoresti, ramase definitive si irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinta;
 • autorizatia de constructie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul-verbal de predare-primire a locuintei sau de receptie preliminara;

In cazul in care solicitantul masurilor de protectie este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chirias, acesta va prezenta imputernicirea legala (notariala) din partea proprietarului sau a titularului contractului de inchiriere, dovedind totodata ca are domiciliul sau resedinta la adresa pentru care solicita ajutorul de incalzire.

 1. Fotocopie dupa ultimile facturi de gaze naturale/energie electrica (pentru  persoanele care solicita ajutor de incalzire cu gaze sau energie electrica/persoanele care solicita suplimentul pentru energie).
 2. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal.

In cazul copilului minor care locuieste cu bunicii, in situatia in care parintii domiciliaza la alte adrese si care nu contribuie la intretinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar in conditiile in care este stabilita masura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este in intretinerea parintilor naturali.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire si a suplimentului pentru energie sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in situatia locativa, componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor se face prin depunerea unei noi Cereri – declaratie pe propria raspundere pe propria raspundere insotita de documentele doveditoare care justifica modificarea.

Declararea unui numar mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decat cele reale precum si nedeclararea bunurilor detinute, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului Penal.

ANEXA 4

Anexa la normele metodologice

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social


| Bunuri imobile                                                               |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a   |

|    | anexelor gospodaresti                                                   |

|____|_________________________________________________________________________|

|  2 | Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri |

|    | intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona   |

|    | rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu|

|    | au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola|

|____|_________________________________________________________________________|


| Bunuri mobile*)                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai  |

|    | mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap |

|    | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum |

|    | si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile               |

|____|_________________________________________________________________________|

|  2 | Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani   |

|____|_________________________________________________________________________|

|  3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara      |

|    | remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    |

|____|_________________________________________________________________________|

|  4 | Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor   |

|    | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei  |

|    | “Delta Dunarii”                                                         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  5 | Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata                       |

|____|_________________________________________________________________________|

|  6 | Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul |

|    | actionate hidraulic, mecanic sau electric                               |

|____|_________________________________________________________________________|

| *) Aflate in stare de functionare.                                           |

|______________________________________________________________________________|


| Depozite bancare                                                             |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii    |

|____|_________________________________________________________________________|


| Terenuri/animale si/sau pasari                                               |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie |

|    | anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv  |

|    | suma de 2.500 euro pentru familie                                       |

|____|_________________________________________________________________________|

 

NOTA:

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului social.

(Impact Press)

Leave a Reply