Fostii judecatori, procurori si avocati nu mai pot intra fara examen in profesia de executor judecatoresc. Modificari esentiale in Legea nr. 188/2000

Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Documentul a fost elaborat pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a solutiilor legislative propuse la nivelul Ministerului Justitiei, in urma constatarii unor disfunctionalitati in gestionarea activitatii desfasurate de executorii judecatoresti. Prin acest proiect sunt aduse modificari ale dispozitiilor referitoare la conditiile privind numirea in functia de executor judecatoresc.


Documentul aflat in dezbatere publica propune eliminarea conditiei cetateniei romane pentru accesul in profesie, dar si a posibilitatii numirii fara examen sau concurs in functia de executor judecatoresc a persoanelor care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat si au promovat examenul de definitivat in profesia din care provin. Ca noutate, prin proiect se infiinteaza Registrul National de Evidenta a Executorilor Judecatoresti.

Executorii judecatoresti sunt obligati ca, dupa numire, sa isi inregistreze sediul biroului individual in Registrul National de Evidenta a Executorilor Judecatoresti, iar dupa inceperea activitatii, sa isi inregistreze orice modificare a modului de organizare si desfasurare a activitatii.

Iata cateva dintre modificarile si completarile esentiale la Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti:

– A fost infiintat, in cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti, entitate de interes public, cu personalitate juridica care asigura perfectionarea activitatii de executare silita, pregatirea profesionala initiala si, dupa caz, continua a executorilor judecatoresti stagiari si a executorilor judecatoresti, a altor specialisti, a personalului de specialitate al birourilor executorilor judecatoresti, al Camerelor si al Uniunii, avand dreptul de a elibera diplome sau certificate de absolvire recunoscute de institutiile publice si private abilitate;

– Toate examenele si concursurile in domeniu, respectiv examenul de definitivat, concursul de admitere in functia de executor judecatoresc pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica, concursul de schimbare a sediului, precum si examenul sau, dupa caz, concursul de dobandire a calitatii de executor judecatoresc stagiar se organizeaza la nivel national prin intermediul Institutului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti, in cuprinsul reglementarii la nivel primar fiind inserate dispozitii care cuprind aspectele esentiale referitoare la aceste examene, cum sunt, spre exemplu, conditiile de participare, regulile generale privind constituirea comisiilor de concurs, tipul etapelor si probelor de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor;

– A fost eliminata conditia cetateniei romane pentru accesul in profesie, potrivit proiectului urmand a putea deveni executor judecatoresc orice cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene, cu domiciliul sau resedinta in Romania;

– Pentru corelarea conditiilor de acces in celelalte profesii juridice si in scopul profesionalizarii procesului de selectie a executorilor judecatoresti, a fost eliminata posibilitatea numirii fara examen sau concurs in functia de executor judecatoresc a persoanelor care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat si au promovat examenul de definitivat in profesia din care provin;

– au fost introduse noi abateri disciplinare referitoare la exercițiul functiei de executor judecatoresc;

– a fost modificata substantial procedura prin care se poate aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege;

– au fost introduse dispozitii referitoare la organizarea Consiliului de disciplina, care functioneaza ca organ de jurisdictie la nivel national, isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza organelor de conducere ale Uniunii;

– au fost instituite noi prevederi referitoare la controlul profesional-administrativ al activitatii executorilor judecatoresti, care se exercita, ori de cate ori este necesar, de catre ministrul Justitiei, prin inspectori din cadrul corpului de control, de catre Consiliul Uniunii, prin Corpul de control al Uniunii sau de catre Colegiul director al Camerei, pe baza delegarii primite de la Consiliul Uniunii. (V.E.)

Leave a Reply